Ljusstakens tillkomst

Oscar Andersson började sin anställning hos Philips

i Göteborg 1925 och pensionerades 1974 efter 49-års tjänst i företaget.

Philips lanserade under åren 1929-1930 den första elektriska julgransbelysningen. Den hade nio lampsocklar och var försedd med 14 volts lampor och var avsedd att användas för 120 volt.

Denna voltstyrka passade i flertalet städer där spänningen var 127 volt.

Däremot hade man på landsbygden 220 volt. Ett antal 120 volts julgransbelysningar råkade användas i 220 volts uttag, vilket resulterade i att lampsocklarna smälte och lamporna gick sönder.

Många av dessa trasiga belysningar returnerades till Philips i Göteborg.

Oscar Andersson, som då var 25 år, arbetade på lagret och ombads att kassera samtliga trasiga belysningar. O A fick tillstånd att tillvarataga de lampsocklar och lampor, som var hela. Sedan började O A experimentera.

Den första elektriska ljusstaken i världen lyste i O A:s föräldrahem på Karl Gustavsgatan i Göteborg 1934 och väckte stor beundran.

Det är ifrån detta original som "Adventsljusstaken" har tillkommit och finns nu över stora delar av världen.

I Sverige säljes cirka en miljon ljusstakar om året och finns i över 90%

av hushållen i landet.

 

Vem var uppfinnaren ?

 

Oscar Andersson 1909-1996

Foto Ingemar RådbergDenna sida är en del av www.adventsljusstaken.se
Copyright Hans Ahlquist, Henrik Rådberg